Zielone Szkoły,  wycieczki, obozy taneczne..

Program Bezpieczne Dziecko

Idea programu

Program „Bezpieczne dziecko” stworzyliśmy, aby wesprzeć rodziców, opiekunów, nauczycieli w przekazaniu dzieciom zasad bezpieczeństwa. Pomóc w nauce rozpoznawania sytuacji potencjalnie niebezpiecznych, radzenia sobie w przypadku, gdy istnieje zagrożenie życia lub zdrowia. Program składa się z wykładów oraz zajęciami ruchowymi (zabawą w terenie).

Program „Bezpieczne dziecko” został opracowany zgodnie z metodologią „bawiąc uczy – ucząc bawi”.

Kurs jest formą szkoły kształtującej charakter – w trakcie ciekawych wykładów połączonych z zabawą oraz zajęć ruchowych z instruktorami ma na celu przekazanie dzieciom i młodzieży wiedzy niezbędnej w uchronieniu się przed ewentualnymi niebezpieczeństwami codziennego życia. Poznanie i wzmocnienie własnej psychiki i poprawę kondycji fizycznej.

ob2

Warsztaty

Warsztaty poprowadzi trener biznesu z doświadczeniem w pracy z dziećmi, pasjonat internetu. Warsztaty podzielone są na sześć bloków tematycznych:

  1. Dziecko w drodze do domu
  2. Dziecko w domu
  3. Dziecko w szkole
  4. Dziecko w miejscu publicznym
  5. Dziecko na wakacjach
  6. Dziecko w sieci

Zajęcia ruchowe

Zajęcia ruchowe (zabawę w terenie) prowadzą doświadczeni trenerzy w pracy z dziećmi, policjanci zprzeszkoleniem do działań antyterrorystycznych, instruktorzy sztuk walki, osoby z kwalifikacjami.

Zajęcia prowadzone są w sposób niezwykle przystępny dla każdego dziecka, pozwalają na zdobycie umiejętnościprzydatnych w codziennym życiu, ale również niezbędnych w sytuacjach realnego zagrożenia. W przeważającej częścistanowią one formę zabawy w terenie połączoną z przekazem wiedzy z bardzo różnorodnych dziedzin (survivalu,ratownictwa i udzielania pierwszej pomocy, rekreacji ruchowej, orientacji w przestrzeni, samoobrony i wielu innych).

Czego nauczy się uczestnik?

Program został stworzony w taki sposób, aby wszystkim jego uczestnikom przekazać zasób niezbędnych odpowiedzi nanastępujące pytania:

  • Co dziecko powinno wiedzieć, aby uniknąć sytuacji niebezpiecznych (zastraszenia, przymuszenia, próby wyłudzenia, napaści, kradzieży, zagrożenia życia lub zdrowia, zagubienia się)?
  • Na co dziecko powinno zwrócić uwagę, aby rozpoznać symptomy zagrożenia?
  • Jak dziecko powinno się zachować, gdy znajdzie się w sytuacji niebezpiecznej dla życia i zdrowia?
  • Jak dziecko może się bronić (podstawy samoobrony, pierwsza pomoc, elementy survivalu)?

informacja o ofercie i terminach

Masz dodatkowe pytania?
Chcesz otrzymać ofertę?
Skontaktuj się z nami teraz!

Przewiń do góry